Trots stort fokus sedan många år tillbaka inom industrin på miljö, ekonomi och lönsamhet, ser vi dagligen exempel på att det finns mycket mer att göra, som utan tvekan gynnar samtliga områden.

Som leverantör av automationslösningar upplever vi att våra kunders inledande fokus sällan ligger på energiförbrukning och driftskostnad, utan mer på teknisk prestanda och inköpskostnad.

Vår erfarenhet säger dock, att genom att lägga mer tid under konstruktions- och dimensioneringsfasen på lösning och komponentval, erhålls en långsiktigt bättre totalekonomi och lägre energiförbrukning.

Vad konkret ska man då tänka på?

Första valet brukar vara vilken där i teknik som ska användas.

I många fall står valet mellan pneumatik eller elektriska rörelser.

The text above is a summary, you can read full article here.