Det var i mars i år som Voi Technology vann Stockholms stads upphandling av ett nytt hyrcykelsystem.

Kontraktet är värt hela 400 miljoner kronor och löper över sju år.

Enligt stadens beräkningar skulle bolaget sälja 45 000 abonnemang under denna sjuårsperiod, till en kostnad av 279 kronor för ett halvår eller 499 kronor för ett år.

Men det spanska bolaget Marfina, som konkurrerade med Voi i upphandlingen, har därefter överklagat Stockholms stads beslut.

Nu har förvaltningsrätten i Stockholm beslutat att bifalla Marfinas överklagan.

Det innebär att Vois anbud, som lämnades i samarbete med det norska bolaget UIP Holding, helt och hållet ska diskvalificeras från upphandlingen.

The text above is a summary, you can read full article here.