Under tisdagen publicerade Riksbanken en ekonomisk kommentar kring Facebooks planerade kryptovaluta libra.

Läs även: Paypals vd till Di: Därför hoppar vi av Facebooks kryptovaluta

Kontentan i rapporten är att libran antagligen inte kommer att användas för betalningar inom i Sverige i någon större utsträckning eftersom konkurrensen med upparbetade metoder som Swish och betalkort skulle vara hård.

Men vid betalningar till och från utlandet vid exempelvis e-handel skulle libran kunna ha en fördel eftersom dessa ofta är ”omständligare” än inhemska betalningar, noterar banken.

Kommentaren tar dessutom upp librans eventuella påverkan på penningpolitiken i Sverige.

Om kryptovalutan skulle börja användas i större volymer skulle det kunna påverka penningpolitiken, heter det.

The text above is a summary, you can read full article here.