”Det är svårt för elsparkcyklarna att nå lönsamhet i dag.

Men för oss är det lättare”, säger han.

Hyrbara elsparkcyklar och vanliga cyklar från ett tiotal bolag susar sedan en tid tillbaka omkring på Stockholms gator.

Bland annat var han med och rullade ut taxiverksamheten i Stockholm och Göteborg.

Det skedde olyckor varje dag som jag fick hantera.

Men för oss är det lättare

The text above is a summary, you can read full article here.