Joe Drouin, är CIO på villabyggarna Pulte t.v.

När villabyggföretaget Pulte flyttade huvudkontoret från Detroit till Atlanta 2013 blev det en tydlig brytpunkt.

Målet var att vända upp och ner på it-avdelningen och ta den från kulisserna, ut till frontlinjen .

Bland annat anställde vi en chef för kundengagemang, customer engagement , som fick ett helt team under sig, berättar han.

Och den går dessutom hand i hand med Pultes strategi i stort.

– Företaget som helhet gjorde ett åtagande att komma närmare vad våra kunder och presumtiva kunder vill ha i ett hem, säger Joe Drouin.

The text above is a summary, you can read full article here.